Cysylltwch â ni

Dylid gofyn am wybodaeth a.y.y.b. gan:

Sue Prosser, Ysgrifennydd y Côr

Ffôn: 01656 721856   e-bost:Prosser36@hotmail.co.uk

Alun Roberts Jones, Swyddog Cyhoeddusrwydd

Ffôn: 01656 655162     e-bost: robera22@btinternet.com