Cefnogwch Ni

Nid yw Cantorion Coety yn derbyn cefnogaeth ariannol gan unrhyw fudiad arall ac o’r herwydd mae’n hunan gynhaliol.

Gallwch helpu Cantorion Coety trwy fynd ar y wê heb unrhyw gostau i chi.  Mae’n bosibl ein cefnogi mewn dwy ffordd:

Trwy ddefnyddio ‘easysearch’ yn hytrach na ‘Google’ fe roddir dimai at y côr (http://cantorioncoety.easysearch.org.uk)

Neu

Bob tro y byddwch yn siopa ar y wê gallwch godi arian.  Yn hytrach, na mynd yn uniongyrchol i’r siop, ewch trwy easayfundraising.org.uk ac fe’ch cysylltir â’ch siop, a defnyddiwch Cantorion Coety fel eich ‘achos da’. 

Diolch