Amdanom Ni

Cantorion Coety Rehersals, at Gilead Chapel, Coity

Côr cymysg yw Cantorion Coety a ffurfiwyd ym mis Medi 2007, pan ddaeth dyrnaid o gantorion profiadol at ei gilydd i ganu yn Gymraeg. Erbyn hyn mae’r côr yn 35 o aelodau.

Gilead Chapel, Coity

Cynhelir yr ymarferion yng Nghapel Gilead, Coety, Penybont ar Ogwr, CF35 6AU, De Cymru, ar Nos Lun 7.30 – 9.00 yh.

Cenir caneuon o wahanol fathau gan gynnwys caneuon  cyfoes, traddodiadol, emynau, caneuon gwerin a chyfieithiadau o ganeuon o wahanol wledydd a diwylliant.

Gweinyddir y côr gan nifer o unigolion talentog. Dyma fraslyn o aelodau’r tîm:

Picture of Dr John Elfed Jones CBE, DL, Eira Paskin and Gareth Waite
L-R: Choir President Dr John Elfed Jones CBE, DL, Musical Director Eira Paskin, Accompanist Gareth Waite.

Eira Paskin ein harweinydd. Bu’n athrawes Saesneg am nifer o flynyddoedd, ond cerddoriaeth fu ei phrif ddiddordeb hi; ers iddi ymddeol, cafodd gyfle i fwynhau’r adloniant hwn. Ar wahân i Gantorion Coety mae’n gyfarwyddydd cerddorol Côr Meibion Cwm Ogwr. Mae hefyd yn gyfeilyddes rhagorol iawn. Eleni derbyniodd wobr Ddinesig fel cydnabyddiaeth o’i chyfraniad i ganu corawl yn y Fwrdeisdref.

Gareth Waite ein cyfeilydd. Brodor o Bencoed yw a ddechreuodd ganu’r piano pan yn 7 oed. Mynychodd Ysgol Gyfun Pencoed, ac yna astudiodd y Gyfraith ym Mhrisfysgol Exeter. Fe’i alwyd i’r Bar yn 2008, ac ar hyn o bryd mae’n gweithio i gyfreithwyr yng Nghaerdydd, gan fwynhau cerddoriaeth yn ei amser hamdden. Ef yw cyfeilydd Côr Meibion Cwm Ogwr ac mae’n canu’r trombôn i grwpian gwahanol yn Ne Cymru.

Alun Jones yw’n dirpwy arweinydd. Mae’n athro wedi ymddeol ac yn byw ym Maesteg. Mae’n berchen ar brofiad eang yn maes cerddoriath gerddorfaol a chorawl. Deilliodd ei waith gyda Chymdeithas Amateur Operatig Maesteg, lle mae’n arweinydd, a’i brofiad eang gyda chanu ysgafn. Ef hefyd yw Côr Feister Eglwys Sant Mihangel a’r Holl Saint yn Maesteg a debyniodd wobr Archesgob Cymru am ei gyfraniad i Gerddoriaeth yr Eglwys.

Christine Goldsworthy yw’r ddirpwy gyfeilydd. Mae’n athrawes gerdd sydd wedi ymddeol, a hi oedd cyfeilydd gwreiddiol y côr. Erbyn hyn mae’n mwynhau canu alto gyda’r côr a chyfeilio pan fo angen. Mae hi hefyd yn chwarae piano ac organ yn ei heglwys ac yn weithgar ym maes cerddoriaeth.

Mae un o’n haelodau, sef Beryl Thomas, yn gymorth i ni ymestyn y rhestr darnau a ganwn, trwy gyfieithu ac ysgrifennu geiriau gwreiddiol i alawon cyfarwydd yn y Gymraeg a ieithoedd eraill.

Gweinyddiaeth:

 • Llywydd y Côr – Dr John Elfed Jones CBE
 • Aelod am Oes – Christine Goldsworthy

  Aelodau’r Pwyllgor:     
 • Cadeirydd – Eirianwen Stanford
 • Is Gadeirydd – Kay Ruddell
 • Ysgrifenydd – Sue Prosser
 • Trysorydd – Robert Price
 • Swyddog Cyhoeddusrwydd – Alun Roberts Jones
 • Swyddog T&G – Peter Coombs
 • Cyfarwyddydd Cerddorol – Eira Paskin

Tîm Cerddorol:

 • Cyfarwyddydd Cerddorol – Eira Paskin
 • Dirpwy Gyfarwyddydd Cerddorol – Alun Jones
 • Cyfeilydd – Gareth Waite
 • Dirpwy Gyfeilydd – Christine Goldsworthy