Cofio Alun Pope, Nantymoel.

Mae Cantorion Coety wedi cyflwyno cwpan i’r ysgol gynradd yn Nantymoel, er cof am y diweddar Alun Pope, a oedd yn byw yn yr ardal am 92 mlynedd.

Mae’r tlws yma i’w gyflwyno, pob blwyddyn, i’r disgybl a fydd yn cyfrannu fwyaf i fywyd yr ysgol.

Dyma ferch Alun Pope, sef  Mairwen (yn y canol) gydag arweinydd Cantorion Coety, Eira Paskin a hefyd ein Cadeirydd, Eirianwen Stanford.

Credir fod y gwpan yn addas iawn i goffau Alun, wrth gofio am gymaint a gyfrannodd i’w ardal, ac am y gefnogaeth a roddodd i’r corau lleol, gan gynnwys Cantorion Coety.

Alunrj

 

Cyngerdd Blynyddol 2018, gyda Tomi Turner ac Ysgol Llangewydd

Capel Y Tabernacl

  1. Cantorion Coety, dan arweiniad Eira Paskin, gyda’r unawdydd, Tomi Turner.

 

2. Côr Plant Ysgol Llangewydd dan arweiniad Darryl Evans.

 

3. Y disgyblion hynaf yn diddori gyda churiadau ychwanegol y drymiau.

Diolchwyd i bawb am gyngerdd llwyddiannus gan ein Llywydd, Dr. John Elfed Jones.

 

Cantorion Coety yn dathlu Gwyl Ddewi 2018

Eto eleni cafodd Cantorion Coety wahoddiad i ymuno â Chôr Meibion Cwm Ogwr yn eu canolfan yng Nghwm Ogwr, i ddathlu Gwyl Ddewi gyda noson Cawl a Chân. Yr oedd cynulleidfa frwdfrydig wedi dod i fwynhau y dathlu.

Côr Cwm Ogwr yn eu canolfan.

Côr Cwm Ogwr dan arweiniad Eira Paskin

Cantorion Coety a Chwm Ogwr gyda Eira Paskin.

O.N.

Yn anffodus nid oedd y cyfaill Alun Pope, Nantymoel, yn y gyngerdd. Wedi cyfnod o salwch blin, collodd y frwydr. Yr oedd Alun yn aelod ffyddlon a deallus o’r ddau gôr.

Cyngerdd “Hawl i Fyw”, Gilgal, Porthcawl,11.09.17

Côr Dysgwyr Porthcawl – Cyfarwyddwr Cerdd – Anne Brown.

 

Unawdydd a Thelynor – Tomi Turner.

 

Parti Clychau Gilgal.

 

Cantorion Coety gyda Chôr y Dysgwyr Porthcawl – “Hawl i Fyw”.

 

Cynhaliwyd y cyngerdd yn Gilgal, Porthcawl at elusen “Tear Fund”. Roedd yn noson lwyddianus iawn, gyda chynulleidfa gref yn y capel.