Cantorion Coety yn dathlu Gwyl Ddewi 2018

Eto eleni cafodd Cantorion Coety wahoddiad i ymuno â Chôr Meibion Cwm Ogwr yn eu canolfan yng Nghwm Ogwr, i ddathlu Gwyl Ddewi gyda noson Cawl a Chân. Yr oedd cynulleidfa frwdfrydig wedi dod i fwynhau y dathlu.

Côr Cwm Ogwr yn eu canolfan.

Côr Cwm Ogwr dan arweiniad Eira Paskin

Cantorion Coety a Chwm Ogwr gyda Eira Paskin.

O.N.

Yn anffodus nid oedd y cyfaill Alun Pope, Nantymoel, yn y gyngerdd. Wedi cyfnod o salwch blin, collodd y frwydr. Yr oedd Alun yn aelod ffyddlon a deallus o’r ddau gôr.

Cyfarfod Blynyddol Degfed Blwyddyn Cantorion Coety

Yn 2017, bydd Cantorion Coety yn dathlu ei degfed blwyddyn fel côr. Yn ei anerchiad i aelodau Cantorion Coety, yn ystod y cyfarfod blynyddol, fe fu i’w llywydd y Dr. John Elfed Jones ei llongyfarch ar gyrraedd carreg filltir mor bwysig yn ei hanes.

Hefyd, pwysleisiodd y Cadeirydd, Gareth Brace, fod llawer o swyddogion Cantorion Coety wedi bod yn eu swyddi ers sefydlu’r Côr yn 2007. Roedd yntau, hefyd, yn falch iawn fod Cantorion Coety wedi cyflawni cymaint yn ei deng mlynedd cyntaf.

Y pump swyddog sydd wedi bod yn cysylltiedig â Chantorion Coety o’r dechrau yw: Dr. John Elfed Jones (Llywydd), Eira Paskin (Cyfarwyddydd Cerdd), Gareth Brace (Cadeirydd), Margaret Davies (Ysgrifennydd) a Christine Goldsworthy(Dirprwy Gyfeilydd). Yn anffodus nid oedd yn bosibl i Margaret Davies fod  yn bresennol yn y Cyfarfod Blynyddol a gynhaliwyd ar Ionawr 30ain, 2017.

171office4

Yn ogystal â’r swyddogion, mae pedwar arall o aelodau gwreiddiol Cantorion Coety yn dal i ganu gyda’r Côr presennol, sef: Sue Prosser, Cerey Jones , Pat Dalton a Joan Brennan.

171origl7

Cantorion Coety ym Mhriordy Ewenni, Medi 2016.

Roedd Cantorion Coety wedi cael y fraint o berfformio gyda Chôr Siambr Ewenni a’u Cerddorfa, yn ystod Gwyl Gerddorol yn Mhriordy Ewenni, ar 24ain o Fedi, 2016.

priordy16

Cafwyd eitemau ar wahan gan y ddau gôr a’r gerddorfa yn ystod y gyngerdd. Wedyn, bu iddynt oll ymuno i berfformio “Cân i Jean Racine” gan Gabriel Faure i gloi y rhan gyntaf, ac yna simffomi sanctaidd, “Gloria” gan Giovanni Gabrieli gyda thri chorws, i gloi y gyngerdd.