Dechrau Tymor Newydd Cantorion Coety, Medi 2015

 

Mae Cantorion Coety yn falch i gyhoeddi dechrau eu tymor newydd gyda’i ymarfer cyntaf am 7.30yh Nos Fercher y 7fed o Fedi yng Nghapel Gilead, Heol Spencer, Coety.

Dymunodd ein llywydd y Dr John Elfed Jones dymor llwyddiannus i ni a fydd yn cynnwys lawnsio ein CD cyntaf.

Picture of Cantorion Coety rehearsing