Cryno Ddisg Newydd Cantorion Coety

Mae Cantorion Coety wedi lawnsio eu cryno ddisg “Caneuon o’r Castell, ac mae ar gael i bawb o fis Ionawr 2016.

Cclaunch15 030

Fe gyflwynwyd y ddisg gyntaf i Lywydd y Côr y Dr. John Elfed Jones, Coety. Dymunodd yn dda i Gantorion Coety am y flwyddyn i ddod a phob llwyddiant i’r recordiad diweddaraf hwn ganddynt. Mae’r ddisg ar werth am £7.99 drwy unrhyw aelod neu swyddog o’r côr.

Cantorion Coety CD launch

Cantorion Coety:  Cyngerdd Blynyddol 2015

 

Cantorion Coety Annual Concert 2014
Cantorion Coety.

Cynhaliwyd Cyngerdd Blynyddol y Côr yng Nghapel Tabernacl, Ffordd y Dderwen, Penybont ar Ogwr ar Fehefin deuddegfed.  Mynegwn ein diolch diffuant i bawb a ddaeth yno.

Cor Plant Ysgol Bro Ogwr, Performing at the Cantorion Coety Annual Concert 2015
Plant Ysgol Y Ferch o’r Sger yn y Cyngerdd Blynyddol 2015.

Bu’n achlysur arbennig gyda pherfformiadau gan Gôr plant ysgol Y Ferch o’r Sger,  Parti Aelwyd yr Urdd, Porthcawl, ynghyd â rhaglen amrywiol gan Gantorion Coety.

Bu’n achlysur llwyddiannus gan gyfuno codi arian tra’n beni mwynhad i aelodau o amrywiol oedran.