Cantorion Coety:  Cyngerdd Blynyddol 2015

 

Cantorion Coety Annual Concert 2014
Cantorion Coety.

Cynhaliwyd Cyngerdd Blynyddol y Côr yng Nghapel Tabernacl, Ffordd y Dderwen, Penybont ar Ogwr ar Fehefin deuddegfed.  Mynegwn ein diolch diffuant i bawb a ddaeth yno.

Cor Plant Ysgol Bro Ogwr, Performing at the Cantorion Coety Annual Concert 2015
Plant Ysgol Y Ferch o’r Sger yn y Cyngerdd Blynyddol 2015.

Bu’n achlysur arbennig gyda pherfformiadau gan Gôr plant ysgol Y Ferch o’r Sger,  Parti Aelwyd yr Urdd, Porthcawl, ynghyd â rhaglen amrywiol gan Gantorion Coety.

Bu’n achlysur llwyddiannus gan gyfuno codi arian tra’n beni mwynhad i aelodau o amrywiol oedran.

Dechrau Tymor Newydd Cantorion Coety, Medi 2015

 

Mae Cantorion Coety yn falch i gyhoeddi dechrau eu tymor newydd gyda’i ymarfer cyntaf am 7.30yh Nos Fercher y 7fed o Fedi yng Nghapel Gilead, Heol Spencer, Coety.

Dymunodd ein llywydd y Dr John Elfed Jones dymor llwyddiannus i ni a fydd yn cynnwys lawnsio ein CD cyntaf.

Picture of Cantorion Coety rehearsing