Cyfarfod Blynyddol Cantorion Coety 2016

Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol eleni ar y 18fed o Ionawr yng Ngilead, Coety. Cafodd y swyddogion i gyd eu hethol am flwyddyn arall, a hefyd cytunwyd i greu un swydd ychwanegol, sef Swyddog Gwybodaeth Technegol.

IMG_2875

Anerchwyd aelodau Cantorion Coety gan eu Llywydd, Dr. John Elfed Jones, a dymunodd iddynt pob llwyddiant gyda’u gwaith yn ystod y flwyddyn i ddod, ac hefyd, pob hwyl iddynt wedi lawsio’r cryno ddisg newydd. Diolchodd y Cadeirydd, Gareth Brace i’r Llywydd am ei gefnogaeth ddiffael, ac estynnodd groeso i Peter Coombs (Tenor), wedi iddo gael ei ethol i’r pwyllgor fel Swyddog Gwybodaeth Technegol newydd.
ARJ

IMG_2884

Cryno Ddisg Newydd Cantorion Coety

Mae Cantorion Coety wedi lawnsio eu cryno ddisg “Caneuon o’r Castell, ac mae ar gael i bawb o fis Ionawr 2016.

Cclaunch15 030

Fe gyflwynwyd y ddisg gyntaf i Lywydd y Côr y Dr. John Elfed Jones, Coety. Dymunodd yn dda i Gantorion Coety am y flwyddyn i ddod a phob llwyddiant i’r recordiad diweddaraf hwn ganddynt. Mae’r ddisg ar werth am £7.99 drwy unrhyw aelod neu swyddog o’r côr.

Cantorion Coety CD launch

Cantorion Coety:  Cyngerdd Blynyddol 2015

 

Cantorion Coety Annual Concert 2014
Cantorion Coety.

Cynhaliwyd Cyngerdd Blynyddol y Côr yng Nghapel Tabernacl, Ffordd y Dderwen, Penybont ar Ogwr ar Fehefin deuddegfed.  Mynegwn ein diolch diffuant i bawb a ddaeth yno.

Cor Plant Ysgol Bro Ogwr, Performing at the Cantorion Coety Annual Concert 2015
Plant Ysgol Y Ferch o’r Sger yn y Cyngerdd Blynyddol 2015.

Bu’n achlysur arbennig gyda pherfformiadau gan Gôr plant ysgol Y Ferch o’r Sger,  Parti Aelwyd yr Urdd, Porthcawl, ynghyd â rhaglen amrywiol gan Gantorion Coety.

Bu’n achlysur llwyddiannus gan gyfuno codi arian tra’n beni mwynhad i aelodau o amrywiol oedran.