Cantorion Coety ym Mhriordy Ewenni gyda Cantorion Siambr Ewenni

  1.  Y Priordy yn Ewenni 21ain Ebrill, 2018.

2. Y ddau gôr gyda chyfeiliant yr offerynnau traddodiadol, cynnar.

3. Y ddau gôr, gyda’r arweinyddion, yn derbyn cymeradwyaeth y gynulleidfa.

21.04.18

Cyhoeddwyd gan

Alun Roberts Jones

Publicity Officer for Cantorion Coety.