Cantorion Coety yn dathlu Gwyl Ddewi 2018

Eto eleni cafodd Cantorion Coety wahoddiad i ymuno â Chôr Meibion Cwm Ogwr yn eu canolfan yng Nghwm Ogwr, i ddathlu Gwyl Ddewi gyda noson Cawl a Chân. Yr oedd cynulleidfa frwdfrydig wedi dod i fwynhau y dathlu.

Côr Cwm Ogwr yn eu canolfan.

Côr Cwm Ogwr dan arweiniad Eira Paskin

Cantorion Coety a Chwm Ogwr gyda Eira Paskin.

O.N.

Yn anffodus nid oedd y cyfaill Alun Pope, Nantymoel, yn y gyngerdd. Wedi cyfnod o salwch blin, collodd y frwydr. Yr oedd Alun yn aelod ffyddlon a deallus o’r ddau gôr.

Cyhoeddwyd gan

Alun Roberts Jones

Publicity Officer for Cantorion Coety.