Cofio Alun Pope, Nantymoel.

Mae Cantorion Coety wedi cyflwyno cwpan i’r ysgol gynradd yn Nantymoel, er cof am y diweddar Alun Pope, a oedd yn byw yn yr ardal am 92 mlynedd.

Mae’r tlws yma i’w gyflwyno, pob blwyddyn, i’r disgybl a fydd yn cyfrannu fwyaf i fywyd yr ysgol.

Dyma ferch Alun Pope, sef  Mairwen (yn y canol) gydag arweinydd Cantorion Coety, Eira Paskin a hefyd ein Cadeirydd, Eirianwen Stanford.

Credir fod y gwpan yn addas iawn i goffau Alun, wrth gofio am gymaint a gyfrannodd i’w ardal, ac am y gefnogaeth a roddodd i’r corau lleol, gan gynnwys Cantorion Coety.

Alunrj

 

Cyhoeddwyd gan

Alun Roberts Jones

Publicity Officer for Cantorion Coety.