Cyngerdd Blynyddol 2018, gyda Tomi Turner ac Ysgol Llangewydd

Capel Y Tabernacl

  1. Cantorion Coety, dan arweiniad Eira Paskin, gyda’r unawdydd, Tomi Turner.

 

2. Côr Plant Ysgol Llangewydd dan arweiniad Darryl Evans.

 

3. Y disgyblion hynaf yn diddori gyda churiadau ychwanegol y drymiau.

Diolchwyd i bawb am gyngerdd llwyddiannus gan ein Llywydd, Dr. John Elfed Jones.

 

Cyhoeddwyd gan

Alun Roberts Jones

Publicity Officer for Cantorion Coety.