Cyngerdd Blynyddol 2019 ar 14eg Mehefin, yn Y Tabernacl, Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd y Cyngerdd Blynyddol yn Y Tabernacl, Stryd y Dderwen, Pen-y-bont ar Ogwr am 7.00 y.h. Dydd Gwener 14eg Mehefin, 2019.

Yn perfformio gyda’r Côr bydd:

 1. Rhydian Jenkins – Tenor

  2. Côr Meibion Cwm Ogwr – Arweinydd, Eira Paskin.

Tocynnau £5,  drwy aelodau Cantorion Coety neu wrth y drws.

                                   Croeso cynnes i bawb

Cyhoeddwyd gan

Alun Roberts Jones

Publicity Officer for Cantorion Coety.