Dathlu Mawrth 1af yn 2019

Bu Cantorion Coety yn canu mewn dwy gyngerdd i ddathlu Gwyl Ddewi yn ddiweddar:

Llangrallo, ar y 28ain o Chwefror, gyda chyfarfod o drigolion yr ardal sydd dros eu pum deg a oedd yn dathlu gyda lluniaeth a chyngerdd yn ystod y bore.

Yr ail gyngerdd, mewn noson Cawl a Chân, ar Mawrth 1af, gyda Chôr Meibion Cwm Ogwr yn eu canolfan arbennig yn y cwm.

Cafwyd croeso a hwyl ardderchog yn y ddau ddigwyddiad, a diolch i’r Arweinydd a’r Cyfeilydd am eu cymorth ddiffael unwaith eto.

Cyhoeddwyd gan

Alun Roberts Jones

Publicity Officer for Cantorion Coety.