Dathlu Nadolig 2019

Bu Cantorion Coety yn brysur iawn yng nghyfnod Y Nadolig, 2019. Buont yn canu carolau i’r niferoedd oedd yn bresennol yn  y Ffair Nadolig yng Ngerddi Aberglasne; ac wedyn canu carolau i groesawu trigolion Coety i’w cinio arbennig oedd wedi ei drefnu gan Gymdeithas Trigolion Coety.

Roedd parti Nadolig  Cantorion Coety wedi ei drefnu ar nos Lun, 16eg  Rhagfyr, a braf iawn i aelodau y Côr oedd cael cwmpeini eu Llywydd Dr. John Elfed Jones. Yn ystod y noswaith fe gofiwyd am y rhai na allent fod yn bresennol. Roedd Y Llywydd yn gyrru cyfarchion arbennig mewn englyn a gyfasoddodd i Mrs Beryl Thomas, Ewenni, sydd ddim mewn llawn iechyd ar hyn o bryd.

 I Beryl

Un annwyl llawn hwyl wyt ti – a dyma

Ein dymuniad iti.

Gwella, cynted y gelli

Mae’n od heb dy gwmni di.

John Elfed Jones

Diolchwyd i bawb am eu hymdrechion drwy’r flwyddyn gan y Cadeirydd, Mrs Eirianwen Stanford.

1. Eira Paskin y Cyfarwyddwr Cerdd, yn derbyn llun o’r Côr.

2. Pawb yn dathlu yn y gwesty lleol.

3. Wel! Nadolig Llawen i Chi Gyd $$$$.

 

Alun Roberts Jones

Cyhoeddwyd gan

Alun Roberts Jones

Publicity Officer for Cantorion Coety.