Hydref prysur Cantorion Coety yn 2019

  1. Gyda Chôr Siambr Ewenni yn y Priordy 12.10.19

2. Cantorion Coety, dan arweiniad Eira Paskin, ym Mhrhiordy Ewenni.

3.Gyda Voskresenije Ensemble o St. Petersburg, ym Mhen-y-bont, 28.10.19

4. Cantorion Coety, hefyd, yn perfformio yn Eglwys y Santes Fair, Pen-y-bont.

5. Pawb wedi mwynhau y tenor talentog, Rhydian Jenkins.

6. Bydd Cantorion Coety yn ymddangos nesaf, fel rhan o’r Ffair Nadolig yng Ngerddi Aberglasne, Dydd Sadwrn y 30ain Tachwedd, 2019.

Alun Roberts Jones

 

Cyhoeddwyd gan

Alun Roberts Jones

Publicity Officer for Cantorion Coety.