Tymor Nadolig 2018

Bu Cantorion Coety yn brysur yn ystod tymor y Nadolig:

1. Rhagfyr 1af. Canu carolau yn Neuadd Carnegi, Penybont, yn ystod Gwyl Nadolig y dref.

2. Rhagfyr 5ed. Canu carolau i drigolion Cartref Hafod , yn Llanrhymni, Caerdydd.

3. Rhagfyr 15fed. Perfformio yn y Gerddi Botaneg Cenedlaethol, Llanarthne, fel rhan o weithgareddau eu dathliadau Nadolig.

4. Rhagfyr 17eg. Cinio Nadolig Cantorion Coety yng ngwesty golff St. Mary, Pencoed. (Lluniau isod).

Cyhoeddwyd gan

Alun Roberts Jones

Publicity Officer for Cantorion Coety.