Ymweliad a Chartref-gofal Albert Edward Tywywsog Cymru, Porthcawl, Mehefin 2018,

Ar noson braf ym mis Mehefin, cafwyd cyngerdd o naws gartrefol gyda chaneuon a storiau, yng nghwmni preswylwyr cartref-gofal Albert Edward, ym Mhorthcawl.

Cantorion Coety yn y neuadd.


Roedd amser am stori fach.


A phawb yn mwynhau y sgets hefyd!

Cyhoeddwyd gan

Alun Roberts Jones

Publicity Officer for Cantorion Coety.