Rhestr Caneuon y Côr

Mae cwmpawd caneuon y côr yn cynnwys cerddoriaeth gorawl Gymraeg ynghyd â chyfansoddiadau modern, cerddoriaeth draddodiadol, emynau, caneuon gwerin a chaneuon o wledydd eraill.

Mae’r canlynol yn enghreifftiau o ganeuon o ddiwylliannau eraill yn ogystal â chaneuon Cymreig:

Trefnwyd gan Robat Arwyn, mae Bugeilio’r Gwenith Gwyn yn gân gwerin lleol traddodiadol.

Calon Lân gan John Hughes, yn ogystal â chlasuron cyfoes megis Anfonaf Angel gan Robat Arwyn a Hywel Gwynfryn.

Cenir y gân boblogaidd Yfory gan Robat Arwyn a G Eckley, ac fe genir Am Brydferthwch Daear Lawr gan John Rutter yn Gymraeg a Saesneg am yn ail bennill.

 

Gobeithir, trwy gyfuno’r ddwy iaith, ein bod yn gallu dal diddordeb y gynulleidfa Di-Gymraeg yn ogystal.

Dyma’r rhestr o’n ganueon yn llawn:

Am Brydferthwch Daear Lawr Lisa Lân
Anfonaf Angel Locus Iste
Ar Hyd y Nos Mae ‘Nghariad I’n Fenws
Ar Lan y Môr Mi Glywaf Dyner Lais
Benedictus Molianwn
Bob Un Tro Nos Da
Bugeilio’r Gwenith Gwyn O Nefol Addfwyn Oen
Calon Lân Pantyfedwen
Caryl Pe Cawn I Hon
Cennin Aur Plaisir D’Amour
Close Thine Eyes Safwn yn y Bwlch
Cwm Eithin Salm 23
Deryn y Bwn Sigla Fi Ior
Diolch a Chân Si Hei Lwli ‘Mabi
Diolchwn Ni Simple Gifts
Down By The Riverside Sirioldeb
Finlandia/Dros Gymru’n Gwlad Suo Gân
Ffydd Gobaith Cariad Vilda
Gaelic Blessing A Wrth Fynd Hefo Deio I Dywyn
Gweddi’r Arglwydd Y Ferch O’r Sger
Gwin Beaujolais Yfory
Hafan Gobaith Yn y Dechreuad
Junita/Ti yw Fy Ngwynfyd